• یدالله قهرمانیان  

سمت: مدیرعامل

تحصیلات: کارشناسی مهندسی نقشه ­برداری از دانشکده نقشه­ برداری تهران

سابقه کار: 39 سال

 

 

 

  • بهرام حمیدپور بناب 

سمت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی نقشه­ برداری از دانشگاه بناب

کارشناسی ارشد هیدروگرافی از دانشگاه تهران

سابقه کار: 12 سال

 

 

 

  • پویا تقی بک لو 

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی نقشه­ برداری از دانشگاه بناب

سابقه کار: 12 سال

 

 

 

 

  • محسن وکیلی نژاد 

سمت: عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کاردانی نقشه­ برداری- ژئودزی از دانشگاه شاهرود

کارشناسی مهندسی عمران-عمران از دانشگاه کرمان

                     دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری – ژئودزی دانشگاه تهران

سابقه کار: 15 سال

 

 

  • اسداله سوری 

سمت: مشاور عالی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی نقشه­ برداری از دانشکده نقشه ­برداری تهران

سابقه کار: 39 سال