گواهینامه ها

 

  • گواهینامه تأیید صلاحیت خدمات مشاوره در زمینه­ ی نقشه ­برداری زمینی و فتوگرامتری از معاونت راهبردی ریاست جمهوری
  • گواهینامه همکاری صنعتی و تحقیقاتی سطح C2 از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  • گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015) از شرکت ZHIKCERT
  • عضویت حقوقی در جامعه نقشه­ برداران ایران
  • عضویت حقوقی در جامعه مهندسین مشاور ایران