مارس 07 2015 0نظر

لیست پروژه های میکروژئودزی انجام شده

 آشکار سازی سدها و محدوده دریاچه آنها

 رفتارسنجی سازه های بزرگ نظیر نیروگاه، برج و پل و...

 رفتارسنجی مناطق زمین لغزشی، گسل ها و مطالعات ژئوتکنونیک

 رفتارسنجی توده های صخره ای

مانیتورینگ سازه های زیر زمینی، مترو، ایستگاه های مترو و...

admin

ارسال یک پاسخ یا نظر